Accounting

Accountancy is een van de vier hoofdonderdelen uit de oorspronkelijke bedrijfseconomische rationaliteit. Dit vakgebied komt tot uiting in twee aspecten, namelijk externe verslaggeving en Management Accounting. Onder de noemer Accounting vallen ook Auditing & Control. Deze onderwerpen komen bij werkmaatschappij ESAA ook ruimschoots aan bod.

Externe Verslaggeving
Externe verslaggeving betreft de berichtgeving van bedrijven aan hun aandeelhouders en andere partijen die belang hebben bij informatie over het bedrijf. Het verslag bestaat doorgaans uit een jaarverslag van de directie en een jaarrekening met financiële resultaten. De voornaamste taak van een accountant is het vaststellen of het jaarverslag een juist beeld geeft over het vermogen en de samenstelling daarvan. Daarnaast kijkt deze of de jaarrekening in overeenstemming is met de regels voor financiële verslaggeving.

Management Accounting
Management accounting omvat het verzamelen, analyseren en verstrekken van financieel-economische informatie ten bate van het bedrijfsbeleid.Het heeft betrekking op alle activiteiten die te maken hebben met interne financiële berichtgeven. Zowel bij dit aspect als bij het vorige, spelen integriteit, ethiek en geluk een belangrijke verdiepende rol. Op deze raakvlakken verzorgt ESAA onderwijs en wordt er onderzoek gedaan.

Auditing & Control
ESAA biedt tevens onderwijs aan over auditing & control; van IT-auditing tot onderwijs over controlling in publieke maatschappelijke organisaties. Hiernaast zijn verwijzingen naar de voor dit onderwerp relevante webpagina’s te vinden. Doorop de knop hieronder te drukken kunt u lezen over de samenhang tussen de onderdelen uit de bedrijfseconomie.

De moderne bedrijfseconoom

Onderwijs en meer

Werkmaatschappij met Accountancy-gerelateerde activiteit:

ESAA (Erasmus School of Accounting & Assurance)
Website ESAA

Onderwijs

Actualiteiten voor RA-executives

Post-Master opleiding tot registercontroller

Post-Master opleiding tot registeraccountant

Meer

Verwijzingen
Het instituut EHERO doet onderzoek naar geluk en levert input voor verschillende accountancy-gerelateerde programma’s.

Het Governance Instituut organiseert programma’s en masterclasses voor commissarissen en toezichthouders.