Wat doet EIBE?

Het Erasmus Institute for Business Economics is een ondersteunend instituut en staat in dienst van de betrokken uitvoerende werkmaatschappijen. Essentieel is dat EIBE ervoor zorgt dat er synergie kan ontstaan tussen werkmaatschappijen die een ander bedrijfseconomisch domein bestrijken. EIBE voert meer in het bijzonder de volgende werkzaamheden uit:

  1. Marketing, communicatie en projecten inzake bedrijfseconomie
  • Marketing & Communicatie:

Verdiepende artikelen en communicatie met ESE
Website als zoekmachine voor passend onderwijs
Verspreiding van gedachtegoed

    • Haalbaarheidsstudies op projectniveau

Op dit moment lopend:
Executive program in de lijn van het gedachtegoed van EIBE

  1. Assistentie, indien gewenst, bij het snijden, herontwerp en vernieuwen van werkmaatschappijen

Op dit moment lopend:
Omvorming van SMO

  1. Broedplaats voor institutionele verbindingen (programma’s)
    • Start-up intitiatieven

Erasmus Center for Relational Economics, Values & Leadership (EC-RVL) met onder andere Lans Bovenberg, Bas van Os en Sander van Casteren
Erasmus Economics Theology Intelligence i.o. (in samenspraak met Ergonetwerk) met onder andere Paul van Geest, Kees van der Kooi, Harry Commandeur, Lans Bovenberg, Joost Hengstmengel en Ard Jan Biemond.

    • Scale-up intitiatieven

Faciliteren toegepast onderzoek voor Erasmus Governance Instituut met onder andere Jan Stolker, Lisanne Veter en Jatinder Sidhu

EIBE bestrijkt drie treden van de zogenoemde Societal Value Valorisation Chain (SVVCⓇ), namelijk de kenniswerkplaats, het contractonderzoek en het contract-onderwijs. Samen zorgen ze voor de kennisbenutting in de maatschappij. EIBE verricht geen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en verzorgt geen initieel onderwijs. Dat is een zaak van de leden van de capaciteitsgroepen in de Erasmus School of Economics.

Onderwijs en overige dienstverlening

Onderzoek en onderwijs

Bekijk welke maatschappijen het onderzoek doen en het onderwijs verzorgen door op onderstaande knop te drukken!

Werkmaatschappijen

EIBE staat in dienst van: