EQI BV

Erasmus Q-Intelligence (EQI) levert grote én kleine organisaties oplossingen voor (big) data gerelateerde vraagstukken. EQI is verbonden met het Econometrisch Instituut van de Erasmus School of Economics. Het instituut benut haar wetenschappelijke kennis om complexe bedrijfseconomische- en maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van intelligente data-analyses en modellen en technieken uit de econometrie en operations research. Verder is EQI een wetenschappelijke kweekvijver. Ze ondersteunt en stimuleert haar wetenschappelijke activiteiten en publicaties die in het verlengde liggen van de onderzoeken die ze in opdracht verricht.

Onderwijs en advies

EQI levert zowel advies aan organisaties als onderwijs met een vast curriculum. Bij advies wordt begonnen met een verkenning van de vragen binnen organisaties. Medewerkers van EQI kunnen dan een brug slaan van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk van organisaties. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes, zoals dataverkenning en voorspelmodellen.

EQI biedt verschillende onderwijsmogelijkheden. Er is een uitgebreide postacademische opleiding en er zijn kortere executive progamma’s.