Erasmus Quantitative Intelligence (EQI)

Erasmus Q-Intelligence (EQI) levert grote én kleine organisaties oplossingen voor (big) data en artificial intelligence (AI) gerelateerde vraagstukken. EQI is verbonden met het Econometrisch Instituut van de Erasmus School of Economics. Het instituut benut haar wetenschappelijke kennis om complexe bedrijfseconomische- en maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van intelligente data-analyses en modellen en technieken uit de econometrie en operations research. Klanten van EQI zijn onder andere de Nederlandse Spoorwegen en Koninklijke Gazelle.

Verder is EQI een wetenschappelijke kweekvijver. EQI ondersteunt en stimuleert haar wetenschappelijke activiteiten en publicaties die in het verlengde liggen van de onderzoeken die ze in opdracht verricht. Ook verzorgt EQI verschillende soorten opleidingen voor professionals.

dr. Kristiaan Glorie
Directeur