Over EIBE

Het Erasmus Institute for Business Economics is op 19 juni 2018 in het leven geroepen als platform voor verschillende BV’s onder de EUR-Holding die onderzoek doen, onderwijs verzorgen en valorisatieactiviteiten verrichten op bedrijfseconomisch vlak. EIBE BV heeft als doel om de samenwerking van de werkmaatschappijen die op het brede terrein van de bedrijfseconomie werkzaam zijn te initiëren en te faciliteren. EIBE streeft het creëren van een bredere blik op bedrijfseconomie en het realiseren van synergie na. Verder vult EIBE de leemte op die er bestaat binnen de bedrijfseconomische wetenschap op het gebied van data-analyse, ethiek & leiderschap. Het inbrengen van deze aspecten binnen het bedrijfseconomisch denken heeft in het bijzonder de potentie om de bestaande onderwijs- en onderzoeksprogramma’s zonder weerga te verrijken.

Wij werken met een vast team van een directeur, een executive assistent, een secretaris, onderzoekers en student-assistenten. EIBE kent een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het beleid en de algemene gang van zaken van EIBE. Deze staat de directeur met raad terzijde.

Team

Nieuws, achtergrond en meer

EIBE is tevens een kennisplatform en heeft zich voorgenomen verschillende verdiepende artikelen, achtergrondinformatie en interviews te plaatsen. Deze geven meer inzicht in de reden waarom EIBE is opgericht en welke experts betrokken zijn.

Bedrijfseconomen uit de praktijk delen ervaringen en geven het belang weer van bedrijfseconomisch onderwijs zoals dat in Rotterdam aangeboden wordt.

Verdiepingsartikelen

EIBE staat in dienst van: