Erasmus Institute for Business Economics

Bedrijfseconomie die bijdraagt aan de samenleving

Lees meer

Toepassingen

Er zijn twee bedrijfseconomische toepassingen binnen de EUR die gestalte krijgen bij EIBE:

Vind hier onze programma’s

Zoek hier naar een Executive Master, Executive Program, Masterclass, Post-academische opleiding die wordt aangeboden door een van de verschillende werkmaatschappijen.

NAAR PROGRAMMA’S

EIBE staat in dienst van:

Het Erasmus Institute for Business Economics (EIBE) is in het leven geroepen als platform voor bovenstaande BV’s onder de EUR-Holding die onderzoek doen, onderwijs verzorgen en valorisatieactiviteiten verrichten op het gebied van bedrijfseconomie. Wij hebben als doel om de samenwerking van de werkmaatschappijen die op het brede terrein van de bedrijfseconomie werkzaam zijn te initiëren en te faciliteren. We streven het creëren van een bredere, holistische blik op bedrijfseconomie en het realiseren van synergie na. Op deze website wordt het gedachtegoed van EIBE gepresenteerd en worden de betrokken werkmaatschappijen geïntroduceerd. Verder wordt er een overzicht gegeven van al het post-initiële onderwijs dat wordt gegeven en alle diensten die worden geleverd. Dit alles heeft raakvlakken met de (moderne) bedrijfseconomie die wij nastreven.