Erasmus Economics and Theology Institute (EETI)

Het Erasmus Economics and Theology Institute is een kenniscentrum voor onderwijs, onderzoek en training op het snijvlak van theologie en economie.

Als instituut werkt EETI samen met EIBE (Erasmus Institute for Business Economics) aan de bredere missie van een geestrijke economie (soulful economics). De activiteiten vinden plaats in nauw verband met ESAA (Erasmus School of Accounting & Assurance) en het valorisatieproject Erasmus Centre for Relational Economics, Values and Leadership (EC-RVL).

EETI stelt zich ten doel bij te dragen aan een florerende samenleving waar mensen tot hun recht komen door middel van (post-)initieel onderwijs en onderzoek naar de wisselwerking tussen economie en religie en economie en theologie als wetenschapsdisciplines.

 

prof. dr. Paul van Geest
Wetenschappelijk directeur

dr. Joost Hengstmengel
Academisch directeur

Ard Jan Biemond MSc
Algemeen secretaris