Erasmus Economics and Theology Institute (EETI)

Het Erasmus Economics and Theology Institute is een kenniscentrum voor onderwijs, onderzoek en training op het snijvlak van theologie en economie. EETI heeft als doel om, in de geest van de theoloog Erasmus, bij te dragen aan een florerende samenleving waar mensen tot hun recht komen. EETI doet dit door middel van (post-)initieel onderwijs en onderzoek naar de wisselwerking tussen economie en theologie als wetenschapsdisciplines.

Als instituut werkt EETI samen met het Erasmus Institute for Business Economics (EIBE) aan de bredere missie van een geestrijke economie (soulful economics). De activiteiten vinden plaats in nauw verband met Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA).

In 2022 organiseerde EETI samen met de Duitse Luther Stiftung de Internationale Martin Luther Conferentie rondom het thema ‘Free Trade and Free Will. Erasmus, Luther and current economic challenges.’ Tijdens de conferentie werd de LutherRoos uitgereikt aan Margerethe Verstager, de eurocommissaris voor mededinging, als erkenning voor haar ondernemersmoed en het nemen van sociale verantwoordelijkheid.

prof. dr. Paul van Geest
Wetenschappelijk directeur

dr. Joost Hengstmengel
Academisch directeur

Ard Jan Biemond MSc
Algemeen secretaris