Organisatie

Het vakgebied Organisatie behoort bij de vier kernelementen van de klassieke bedrijfseconoom. Het is op te delen in twee deelgebieden. Deze zijn Interne Organisatie en Externe Organisatie. ESAA biedt onderwijs op eerstgenoemd gebied aan.

Interne Organisatie
Interne Organisatie betreft het vormgeven van een organisatiestructuur, implementeren van de gewenste cultuur, vormgeven van en invulling geven aan prestatiemeting en nog meer dat hiermee samenhangt. Naast deze puur interne zaken moet ook nog gedacht worden aan krachten vanuit de omgeving van de onderneming. Regulering die door de overheid opgelegd wordt, bepaald namelijk ook voor een deel hoe de organisatie intern vormgegeven wordt. Structuren en systemen moeten zo gebouwd worden dat voldaan kan worden aan alle eisen vanuit de overheid.

Externe Organisatie
Bij Externe Organisatie is het van belang om vragen te stellen en antwoorden te krijgen over de positionering in de waardeketen, mate van verticale of horizontale integratie en welke (niet-)beheersbare risico’s er horen bij de plaats in de keten. De moderne bedrijfseconoom is zich bewust van deze zaken en kan hiermee hij/zij omgaan zodat de ondernemingscontinuïteit gewaarborgd kan worden.

Onderwijs en meer over het thema Organisatie vindt u rechts op deze pagina.

Onderwijs en meer

Werkmaatschappij met Organisatie-gerelateerde activiteit:

ESAA (EGI, Erasmus Governance Instituut)
Website ESAA

Website EGI

Onderwijs

Programma voor Commissarissen en Toezichthouders

Masterclass Lange termijn waardecreatie voor Commissarissen en Toezichthouders

Executive Program: Het Brein in de Boardroom

Meer

Verwijzingen
Lees hier verschillende artikelen die zijn uitgebracht door het Governance Instituut.

Het gedachtegoed van het ERGO-netwerk raakt voor een belangrijk deel aan Governance en is daarom ook onderdeel van de naam.