Leiderschap

Hoewel het niet tot de oorspronkelijke onderdelen van de bedrijfseconomie behoorde, is Leiderschap in de huidige bedrijfseconomie niet langer weg te denken. Voor de moderne bedrijfseconoom is niet alleen de meer zakelijke kant relevant, maar juist ook de manier waarop hij de bedrijfseconomie toepast. Het begrip Leiderschap gaat er in wezen om op een goede manier bedrijfseconoom te zijn. Daarbij zijn zaken van belang, en wel in de eerste plaats het eigenlijke leiderschap, ook wel Relationele Economie genoemd. Daarnaast is ook Ethiek niet langer weg te denken. Ten slotte is het van belang, als we mensen en hun beslissingen goed willen begrijpen, om ook na te denken over hun Drijfveren.

Relationele Economie
Waar de bedrijfseconomie altijd bekend stond om de focus op geld en transacties, is er de laatste jaren een beweging op gang gekomen die de economie meer probeert te richten op mensen en de menselijke factor. Dit noemen we ook wel de relationele economie. Relationele economie gaat om de vraag hoe de samenwerking van economische actoren kan leiden tot een win-win-winsituatie: een situatie waarbij iedereen van economische activiteiten profiteert, en de een niet de dupe wordt van de ander. Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met de menselijke beperktheid, die een storende factor is bij het maken van goede beslissingen. Daarom gaat de relationele economie ook in op de vraag hoe we zo goed mogelijk met de menselijke beperktheid kunnen omgaan.

Ethiek
Waar de economische wetenschap zich trachtte te onderscheiden door de 19e-eeuwse zogeheten positieve (niet-normatieve/subjectieve) insteek, is in de laatste decennia het inzicht gegroeid dat de economie toch niet zonder normativiteit en ethiek kan. Veel economische beslissingen behelzen namelijk mensen, en dan is het onontkoombaar om ethische kaders te hanteren. Een van de concrete vormen waarin het hernieuwde erkenning van het belang van ethiek zich openbaart, is MVO: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij MVO gaat het om ondernemerschap dat in alle aspecten aan ethische normen voldoet, en dus maatschappelijk aanvaardbaar is.

Drijfveren
Verder is in de economie de focus meer komen te liggen op drijfveren. Uit de gedragseconomie is gebleken dat het vaak te simpel is om ervan uit te gaan dat mensen de economisch voordeligste optie kiezen. Wat hen dan wel drijft bij hun keuze, wordt onder andere vanuit het geluksonderzoek naar voren gebracht.

Onderwijs en meer

Werkmaatschappijen met Leiderschap-gerelateerde activiteit:

SMO (Stichting Maatschappij & Organisatie)
Website SMO

ESAA (Erasmus School of Accounting & Assurance)
Website ESAA

Onderwijs

Purpose accelerator SMO

Executive Program: Leiderschap vanuit wetenschappelijk perspectief

Executive Program: Liefde en Geluk zijn niet los verkrijgbaar

Meer

Verwijzingen
Het instituut EHERO doet onderzoek naar geluk en levert input voor verschillende accountancy-gerelateerde programma’s.

ERGO (Economie, Religie, Governance & Organisatie) is zowel een jaarlijks terugkerende conferentieserie (mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation voor Werk, Mens en Economie) als een informeel netwerk. In beide worden verbindingen gelegd worden tussen economie, bestuur en organisatie enerzijds en levensbeschouwing, filosofie en geluk anderzijds.

Zie ook Prof. dr. Paul van Geest over leiderschap volgens Augustinus.