Finance

Finance, oftewel de ondernemingsfinanciering, is een van de vier oorspronkelijke onderdelen van de bedrijfseconomie. In strikte zin gaat het bij Finance om Corporate Finance, om de financiering van bedrijven. Om bedrijven te financieren is het echter belangrijk om ook kennis van de Financiële Markten te hebben, zodat deze kennis ook onder Finance in ruime zin valt. Deze onderwerpen komen vooral aan bod bij de werkmaatschappijen FEI bv en de ESAA.

Corporate Finance
Corporate Finance betreft alle aspecten van het financieren van ondernemingen.  In de eerste plaats is de financieringsstructuur van de onderneming belangrijk: met welk soort vermogen wordt de onderneming gefinancierd? De belangrijkste afwegingen zijn betreffen daarbij de te lopen financieringsrisico’s en de daaruit voortvloeiende rendementsdoelstellingen. Dit staat in het kader van de manier waarop een onderneming er in slaagt om shareholder value te creëren. Ook het al dan niet uitvoeren van bepaalde investeringen en het waarderen van projecten behoort tot het terrein van de ondernemingsfinanciering.

Ook de menselijke kant is van belang op dit terrein. De al dan niet rationele manier waarop financiële beslissingen genomen worden staat tegenwoordig ter discussie. Ook het meenemen van stakeholders bij financiële beslissingen doet ertoe.

Financiële Markten
In het kader van ondernemingsfinanciering betreft de relevante kennis van financiële markten de manier waarop deze functioneren en hoe een onderneming zich via deze vermogen verschaft. Enerzijds betreft het de wijze waarop een bedrijf eigen vermogen aantrekt. Dat kan via een beursnotering en vrij verhandelbare aandelen, maar eigen vermogen kan ook door partijen als durfkapitalisten worden aangedragen. Anderzijds betreft het vreemd vermogen dat via de financiële markten kan worden aangetrokken. Een groot gedeelte hiervan betreft leningen door banken, maar een onderneming kan ook door verhandelbare obligaties worden gefinancierd. Kortom, voor de ondernemingsfinanciering is het belangrijk om kennis te hebben van de werking van financiële markten.

Onderwijs en meer

Werkmaatschappijen met Finance-gerelateerde activiteit:

ESAA (Erasmus School of Accounting & Assurance)
Website ESAA
FEI (Fiscaal Economisch Instituut)
Website FEI

Onderwijs

Mastercourse Financiële Planning

Executive Program: The New CFO

Mastercourse voor Finance Professionals

Meer

Verwijzingen
Bekijk de congressen en symposia die het Fiscaal Economisch Instituut organiseert voor alumni en geïnteresseerden.