Data-wetenschap

Data-wetenschap is een relatief nieuw wetenschapsgebied, waarbij methoden worden ontwikkeld om kennis en inzicht te onttrekken uit data. Data-wetenschap in economische zin drijft op de kennis uit de Econometrie, een wetenschapsveld dat zich richt op het kwantificeren van relaties tussen economische grootheden.

Analysetechnieken en Big Data
De data-wetenschap die het Erasmus Quantitative Intelligence bedrijft richt zich met name op analysetechnieken. De beschikbare data in de wereld groeit exponentieel en bevat, indien juist benaderd, informatie over gedragingen, voorkeuren en relaties op talloze gebieden. Bedrijven vragen steeds meer om data-gedreven beslissingen, en daarom wordt het vermogen om analytics in te kunnen zetten voor bedrijfsvraagstukken steeds belangrijker.

Data en strategie
Data-analyse begint een steeds grotere rol te spelen in de oriëntatie op de concurrentiepositie en de ontwikkeling van de markt. Bedrijfsmodellen veranderen en beslissingen worden genomen op basis van data-analyse. De ontwikkelingen gaan razendsnel en data-analyse kan helpen om de huidige manier van werken te optimaliseren én nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Op die manier wordt data van grote strategische waarde. Aan de andere kant moeten organisaties robuust gemaakt worden tegen risico’s die data met zich meebrengen, namelijk privacyproblemen en cybercriminaliteit.

Onderwijs en meer

Werkmaatschappij met Data-wetenschap-gerelateerde activiteit:

EQI (Erasmus Quantitative Intelligence)
Website EQI

Onderwijs

Analytics & Advisory

Postacademische opleiding: Data & Business Analytics

Executive Program: Data Analytics for Management

Meer

Verwijzingen
Bekijk de cases waarbij EQI betrokken was en is.