Waarom de veertigurige werkweek uit de gratie is

De veertigurige werkweek lijkt bij veel werkenden – vooral jongeren – uit de gratie. In 2021 gingen er bijvoorbeeld 11.000 meer hoogopgeleide mannen tussen de 25 en 30 in deeltijd werken, zo becijferde het CBS. Wetenschappers waarschuwen voor het negeren van deze trend. Juist in tijden van een krappe arbeidsmarkt moet er nagedacht worden over het anders inrichten van werk. Het moet flexibeler en er moet meer autonomie komen voor de werknemer.

Lees in dit artikel van het Financieele Dagblad waarom de veertigurige werkweek uit de gratie is.

NAAR ARTIKEL 

Naar overzicht