Vertrekken bedrijven op 18 maart massaal uit Nederland?

Vrijwel alle politieke partijen willen de komende kabinetsperiode een stevige lastenverhoging voor bedrijven. De VVD met €3,6 mrd het minst, de PvdA met €42 mrd het meest. Hoewel de politiek enthousiast is, waarschuwen de economen. Met name wordt gevreesd voor een verslechtering van het vestigingsklimaat en een mogelijke afname van de bedrijfsinvesteringen.

NAAR ARTIKEL

Naar overzicht