“Veel te lang hebben we gedaan alsof er geen ecologisch domein was”.

Volgens Willem Schramade, auteur van het boek Duurzaam Kapitalisme en verbonden aan de Erasmus Universiteit, zijn banken nog lang niet op de correcte wijze ingericht om de economie te kunnen helpen verduurzamen. Er moeten volgens hem structurele veranderingen komen wat betreft waardering, verantwoordingsplicht en cultuur.

NAAR ARTIKEL

Naar overzicht