‘Capitalism Reconnected’ ontvangen door de voorzitter van het Europees parlement

De voorzitter van het Europees parlement Roberta Metsola heeft op 30 november het boek ‘Capitalism Reconnected’ ontvangen van Jan Peter Balkenende (professor emeritus Erasmus School of Law) en Govert Buijs (professor filosofie Vrije Universiteit Amsterdam), de auteurs van het boek.

Het centrale vraagstuk betreft de geopolitieke ontwikkelingen en economische vraagstukken en hoe we verder moeten gaan met Europa in het midden van deze ontwikkelingen. Het boek beargumenteert dat de Europese economieën het voortouw zouden moeten nemen in de transitie naar een meer duurzame en inclusieve wereldeconomie.

Lees meer over het boek ‘Capitalism Reconnected’ via het artikel van het FD.

NAAR ARTIKEL 

 

Naar overzicht