Soft Controls (deel 2): Een inzicht in de bedrijfseconomische kijk op Soft Controls

Er is een toegevoegde waarde aan de integrale kijk op Soft Controls. Een van de vakgebieden waaruit gekeken kan worden naar Soft Controls is de economie. We spraken over de bedrijfseconomische kijk op Soft Controls met prof. Dr. Auke de Bos, spreker in de masterclass ‘De Fundamenten van Soft Controls‘. In deze masterclass wordt op een integrale manier naar soft controls gekeken. 

Dit artikel is het tweede deel in onze serie over Soft Controls. 

 

Wat houdt de economische kijk op soft controls in? 

Wanneer het gaat over Soft Controls gaat het over het gedrag en de cultuur bij organisaties. Organisaties proberen hun zaken goed te beheersen door interne beheersingsmaatregelen te nemen, dit gebeurt vaak door middel van hard controls. Met hard controls worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het toekennen van bevoegdheid, zoals het goedkeuren van budgetten of de te hanteren prijzen. Wanneer het fout gaat binnen een bedrijf is de cultuur vaak niet op orde, of de toon aan de top niet goed en hebben de interne beheersingsmaatregelen niet goed gewerkt. In de bedrijfseconomie zijn soft controls eigenlijk heel simpel. De eerste vraag is of professionals wel weet wat zij moeten doen binnen een organisatie. De tweede vraag is daarna of professionals voldoende tijd en kennis hebben om te kunnen weten wat zij moeten doen. En tot slot de derde vraag is dan of professionals wilden doen wat van hen verwacht werd.  

Wat ik vaak zie is dat  het fout gaat qua beheersing in een bedrijf dan ligt dat vaak aan de beheersingsmaatregelen in de zin van soft controls. Dat is waar het over gaat in het economische deel van de masterclass ‘De Fundamenten van Soft Controls’. Het gaat om het vraagstuk hoe soft controls kunnen bijdragen aan het beter beheersen van een organisatie. Zodat uiteindelijk als resultaat een organisatie in staat is om duurzaam waarde te creëren. 

 

In de masterclass worden zeven kijken op soft controls behandeld, wat maakt economie een van deze relevante insteken? 

Wanneer een organisatie  met soft controls bezig is, dan kost dat op de korte termijn geld. Er moet tijd ter beschikking gesteld worden om professionals  op te leiden en om het gesprek aan te gaan binnen het bedrijf. Op de korte termijn is bezig gaan met soft controls dus een investering waar je vaak niet direct het rendement van ziet. Het rendement van soft controls zit eigenlijk in het willen voorkomen dat het in de toekomst heel erg fout gaat binnen een organisatie Want met een goede interne beheersing voorkom je grote fouten.. 

Het belang van de economische kijk op soft controls komt dus voort uit het feit dat grote fouten binnen organisaties vaak ontstaan als gevolg van het gedrag en de cultuur inclusief de toon aan de top. Wanneer er een focus ligt op soft controls, kost dit op de korte termijn geld maar op de lange termijn zorgt het ervoor dat een organisatie niet waarde vernietigend bezig is. 

 

Wat is er onderscheidend aan de economische kijk op soft controls binnen de masterclass? 

Vanuit de financiële hoek is er steeds meer aandacht voor soft controls. Financiële professionals zijn steeds meer bezig met de interne werking van bedrijven. Er is dus een sterk toegenomen belang van soft controls bij de financiële rapportage en financiële verantwoording van bedrijven. De meeste bedrijfseconomen worden opgeleid met hard controls als beheersingsmaatregelen voor bedrijven, dit is de harde kant van de bedrijfseconomie. In de masterclass wordt duidelijk dat er een toenemende relevantie is voor de zachte kant van de bedrijfseconomie door middel van soft controls.   

 

Wil je meer weten over de masterclass “De Fundamenten van Soft Controls”? Bezoek dan de website! 

Naar overzicht