Soft Controls (deel 1): Het belang en de toegevoegde waarde van de integrale kijk op Soft Controls

Er is behoefte aan een integrale blik met aandacht voor soft controls. Deze culturele en gedragsbeïnvloedende factoren kunnen van grote waarde zijn voor organisaties wanneer zij op de juiste manier worden ingezet. We spraken over Soft Controls met hoogleraar Muel Kaptein, wetenschappelijk directeur van de masterclass ‘De Fundamenten van Soft Controls. In deze masterclass wordt op een integrale manier naar soft controls gekeken.

Dit artikel is het eerste deel in onze serie over Soft Controls.

Om te beginnen: wat zijn soft controls en waarom is er een behoefte aan de culturele en gedragsbeïnvloedende factoren zoals soft controls?

In het kort zijn soft controls het tegenovergestelde van hard controls. Controls gaan over het beïnvloeden van het gedrag van mensen, met de juiste controls wordt gewenst gedrag gestimuleerd en tegelijk ongewenst ontmoedigd. Het verschil is vervolgens dat hard controls gaan om het formele, het expliciete en het tastbare. Soft controls gaat om het informele, het impliciete en het ontastbare.

Hard controls hebben veel voordelen, je kan qua beheersing makkelijker een hard control introduceren en implementeren. Het is makkelijker om te zeggen ‘we passen de gedragscode aan’, ‘we gaan nieuw beleid op papier zetten’ of ‘we veranderen een vier ogen principe in een zes ogen principe’. Dit zijn allemaal voorbeelden van hard controls. Bij soft controls gaat het juist om cultuur, klimaat en leiderschap. Dit zijn zaken die niet met een besluit in een keer te verbeteren zijn. Het is ook lastig om vast te stellen wat de kwaliteit van de cultuur en het leiderschap is. Dat dit lastig is, is een reden des te meer om aandacht te besteden aan soft controls. Daarnaast is er behoefte aan aandacht voor soft controls omdat, zoals uit onderzoek blijkt, dat soft-controls essentieel zijn om in control te zijn over de processen in een organisatie.

In de masterclass ‘De fundamenten van Soft Controls’ wordt er op een integrale manier gekeken naar de soft controls. Wat is de toegevoegde waarde van deze multifocale kijk?

Wanneer het gaat om soft controls, gaat het niet alleen om hoe mensen in de organisatie kijken naar hun organisatie maar ook hoe de auditor fundamenteel aankijkt tegen soft-controls. Een integrale kijk op soft controls helpt je om beter naar soft controls te kijken en te snappen waarom je kijkt zoals je kijkt naar soft controls. Dit kan dan ook verklaren waarom er verschillende visies zijn op soft controls.

Deze fundamentele kijk past ook bij wat een universiteit is. Een universiteit bestaat uit verschillende wetenschappelijke disciplines en deze verschillende disciplines worden in de masterclass gebruikt om naar soft controls te kijken. Zo wordt er naar soft controls gekeken vanuit een filosofische, economische, ethische, juridische, sociologische, politicologische en psychologische blik.

Vanuit die verschillende blikken wordt duidelijk dat er veel verschillende manieren zijn om naar soft controls te kijken. Een sociaal psychologische blik kijkt bijvoorbeeld naar de interactie tussen mensen in de werkomgeving. De economische blik focust meer op hoe de beoordeling en beloning van mensen plaatsvindt. Vervolgens kijkt een politicologische blik weer naar macht binnen organisaties, wordt er gekeken wie het voor het zeggen heeft en wat de belangrijke beslismomenten zijn. Op deze manier zie je dat elke invalshoek een andere kijk op soft controls heeft.

De masterclass over de fundamenten van soft controls is in dat opzicht uniek. Er wordt eerst bij de wetenschap ten rade gegaan, waarbij verschillende wetenschappelijke disciplines worden ingezet. Dit gebeurt door verschillende sprekers met een specialiteit op het gebied van elke wetenschappelijke discipline. Dit creëert een bewustzijn over hoe er op verschillende manieren tegen soft controls kan worden aangekeken.

De masterclass over soft controls maakt het toepassen van de soft controls concreet. Vanuit de theoretische blik die volgt uit de verschillende wetenschappelijke benaderingen volgt in een compact, interactief en dynamisch programma een praktische methode om soft controls vast te stellen. Het programma is dus niet alleen fundamenteel, wat bij een universiteit past, het is tegelijk ook praktisch want uiteindelijk moet je met de soft controls aan de slag in de dagelijkse praktijk.

 

Wil je meer weten over de masterclass “De Fundamenten van Soft Controls”? Bezoek dan de website!

Naar overzicht