Homo dignus

In dit artikel wordt beoogd enig inzicht te geven in de kwaliteiten en kenmerken waardoor
een menswaardig bestaan gekenmerkt wordt. Wanneer kunnen wij van iemand zeggen dat hij een menswaardig bestaan leidt, oftewel een homo dignus is? Door welke eigenschappen onderscheidt een dergelijk iemand zich? Om deze eigenschappen scherper in kaart te kunnen brengen, leek het ons goed om deze te laten contrasteren met de eigenschappen die worden toegeschreven aan de belangrijkste andere ideaaltypen van de mens: de ideaaltypen van de mens als rationele, sociologische en de instinctieve-intuïtieve mens.

HOMO DIGNUS

Naar overzicht