De Moderne Bedrijfseconoom

Interview met prof. dr. Harry R. Commandeur (hoogleraar Economie en Bedrijfshuishoudkunde
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en benoemd op de Dr. F.J.D. Goldschmeding-leerstoel
aan dezelfde universiteit)

NAAR ARTIKEL

Naar overzicht