Erasmus Centre for Relational Economics, Values & Leadership (EC-RVL)

Het kenniscentrum voor relationele economie, waarden en leiderschap is gelanceerd in navolging van het aanvaarden van de gelijknamige leerstoel door professor Lans Bovenberg binnen de Erasmus School of Economics. Het centrum ontwikkelt zich binnen twee gebieden:

  1. Onderzoek: Er staan onderzoeksposities open om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de relaties tussen economie, waarden en leiderschap. Ook wil het centrum als academisch netwerk fungeren binnen de EUR op het snijvlak van waarden, leiderschap en samenwerking in organisaties.
  2. Toepassingen: Het valoriseren van relationeel denken ten behoeve van de maatschappij. Er zijn drie activiteiten die dit ieder op een eigen manier in onderwijs, maatschappij en bedrijfsleven nastreven. Er wordt een moderne lesmethode voortgezet onderwijs door de Stichting Innovatie Economie Onderwijs (SIEO) ontworpen i.s.m. Noordhoff en de Frits Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Ook is Lans Bovenberg gelieerd aan het netwerk ERGO (Economics, Religion & Governance), een interuniversitair verband tussen de universiteiten VU, EUR en TiU dat publieke en besloten netwerkevenementen organiseert.

Het laatste initiatief is [RE]Value, een onderwijs- en coachingsprogramma voor bedrijven in samenwerking met private equity bedrijf Anders Invest. Dit traject met colleges, incompany workshops en executive coaching is aanbevelenswaardig voor bestuurders die ondersteuning willen bij het tot een speerpunt maken van drie samenhangende thema’s:

  • De congruentie vergroten tussen waarden en gedrag (deugdzaamheid), van individuele werknemers en van teams & afdelingen.
  • Het aanspreken van deze diepe, intrinsieke drijfveren van werknemers en het implementeren van een interventiemethode waarin werknemers geholpen worden meer te werken vanuit persoonlijke en sociale waardenprioriteiten.
  • Het bewustzijn verhogen dat leiders en managers binnen de organisatie een belangrijke verantwoordelijkheid dragen voor het slagen van samenwerking in de organisatie.