Waarom de splitsing van EY logisch is

De scheiding van EY’s accountancy- en adviestak is een logische ontwikkeling volgens Marcel Pheijffer, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en Nyenrode Business Universiteit. Een splitsing moet belangenverstrengeling voorkomen en doet meer recht aan de rol die de wetgever accountants heeft toebedeeld.

NAAR ARTIKEL 

Naar overzicht