“De overheid moet de keuzearchitect van fastfood worden”

In dit opinieartikel in het NRC betoogt antropoloog Floris Burgers dat mensen altijd beïnvloed worden in hun keuzes. Volgens de auteur bestaat volledige keuzevrijheid niet: keuzes zijn altijd onderhevig aan nudging. Tot nu toe zijn de fastfoodzaken de belangrijkste keuzearchitect als het om aanbod van ongezond eten gaat. Volgens de auteur moeten (lokale) overheden die rol naar zich toe trekken: het fastfoodaanbod moet gereguleerd worden zodat de maatschappelijke kosten van fastfood verlaagd worden. En ja, dat gaat ten koste van de vrijheid van ondernemers maar de keuzevrijheid van consumenten was altijd al beperkt.

Lees meer in dit artikel van NRC:

NAAR ARTIKEL 

Naar overzicht