God and his works from an entrepreneurship perspective

Kees van der Kooi en Niels Rietveld, wetenschappers betrokken bij het Erasmus Economics & Theology Institute (EETI), hebben een artikel gepubliceerd waarin ze Gods werk bezien door de lens van ondernemerschap. Hiermee benaderen ze de geschiedenis als een verhaal waarin God risico draagt voor de schepping. Tevens biedt deze metafoor heldere inzichten in de belangrijke rol die mensen vervullen in het tot bloei brengen van onze wereld. In dit artikel gaan de wetenschappers ook in op het begrip oikonomia in het Nieuwe Testament, de vroege kerk en gereformeerde theologie.

NAAR ARTIKEL

Naar overzicht