Veerkracht en flexibiliteit in een ambigue bedrijfsomgeving

Naar aanleiding van de coronacrisis schrijven Ard Jan Biemond, Harry Commandeur en Henri Slob een drieluik over de bedrijfseconomische lessen die we van deze crisis kunnen leren. In dit derde artikel bespreken ze wat nodig is om als bedrijf om te gaan met onverwachte situaties, namelijk een financieel gezonde organisatie, professionele vrijheid en creativiteit.

NAAR ARTIKEL

Naar overzicht