Terug Naar De Bron: Een Gesprek met Jan Peter Balkenende

Oud-minister-president Jan Peter Balkenende geeft in dit verdiepende artikel, geschreven door student-assistent Jasper Swaak, zijn perspectief op de tekortkomingen van het moderne kapitalisme en welke veranderingen er volgens hem nodig zijn om de balans te herstellen. Specifiek wordt besproken welke rol bedrijven in deze omslag kunnen spelen en hoe zij gebruik kunnen maken van de praktische handvaten aangeboden in het recentelijk verschenen boek Agapè | Caritas in Bedrijf, onder andere geschreven door Henri Slob en professor Harry Commandeur.

NAAR ARTIKEL

Naar overzicht