It must be love

Henri Slob, Emre Karali en Harry Commandeur doen onderzoek naar de stewardship-benadering, de tegenhanger van de agency-theorie. Hoewel de ‘betrouwbare manager’ een belangrijk alternatief is voor de ‘opportunistische manager’, is er nog weinig bekend over stewardship in hedendaagse bedrijfsvoering. Slob, Karali en Commandeur trachten een invulling te geven aan liefdevol leiderschap en hoe dit door werknemers ervaren wordt.

NAAR ARTIKEL

Naar overzicht