High Frequency Trading

Zijn High Frequency Traders zoals Optiver en Flowtraders de essentiële liquiditeitsverschaffers van de 21ste eeuw of zijn het roofkapitalisten die hun snelheidsvoordeel misbruiken?

In dit eerste artikel van de nieuwe reeks ‘De Data-Economie’, wordt de HFT-industrie besproken vanuit het economische, juridische en ethische perspectief. Hiervoor sprak Jasper Swaak, student-assistent bij EIBE, met Finance professor Albert Menkveld, verbonden aan de VU en het Tinbergen Instituut, en met Mathijs Giltjes, PhD kandidaat op het gebied van HFT en marktmisbruik bij Erasmus School of Law.

 NAAR ARTIKEL

Naar overzicht