Agapè in Bedrijf

Binnen het beeld van velen over het bedrijfsleven komen begrippen als winst en
continuïteit van de onderneming veelal vlug naar voren. Zaken als empathie, zorg om en
voor anderen, vertrouwen en dienen liggen daarentegen minder op het puntje van de tong
wanneer gesproken wordt over ondernemingen. Er is sprake van potentiële winst voor
meerdere belanghebbenden wanneer medewerkers minder vanuit een systeemdenken en
meer vanuit het kennen, vertrouwen en dienen van de persoon benaderd worden.

AGAPÈ IN BEDRIJF

Naar overzicht