Agapè in Bedrijf

Binnen het beeld van velen over het bedrijfsleven komen begrippen als winst en continuïteit van de onderneming veelal vlug naar voren. Zaken als empathie, zorg om en voor anderen, vertrouwen en dienen liggen daarentegen minder op het puntje van de tong wanneer gesproken wordt over ondernemingen. Er is sprake van potentiële winst voor meerdere belanghebbenden wanneer medewerkers minder vanuit een systeemdenken en meer vanuit het kennen, vertrouwen en dienen van de persoon benaderd worden.

Binnen het beeld van velen over het bedrijfsleven komen begrippen als winst en continuïteit van de onderneming veelal vlug naar voren. Zaken als empathie, zorg om en voor anderen, vertrouwen en dienen liggen daarentegen minder op het puntje van de tong wanneer gesproken wordt over ondernemingen. Dit terwijl in meer en meer organisatiestudies een verband naar voren komt tussen deze vorm en invulling van leidinggeven en vergrote winstgevendheid en omzetgeneratie. Naast deze winst voor de onderneming blijkt uit geluksonderzoek de andere manier van bejegening positief uit te werken op het welbevinden van medewerkers. Er is dus sprake van potentiële winst voor meerdere belanghebbenden wanneer medewerkers minder vanuit een systeemdenken en meer vanuit het kennen, vertrouwen en dienen van de persoon benaderd worden.

Hoe de bovenstaande winst nu te realiseren is, is dan de volgende vraag. Om hierop een antwoord te formuleren wordt momenteel binnen EIBE bv een gevalsstudie uitgevoerd waaraan een tiental ondernemingen deelnemen. Hierbinnen worden managers en operationele medewerkers geïnterviewd over verschillende onderwerpen die, op grond van voorgaande onderzoeken, te maken hebben met liefdevol leiderschap. Ter validering van de uitkomsten van deze organisatiestudie zijn dienstenleveranciers uit de bank- /verzekeringswereld, private equity en IT-sector en ook productieondernemingen object van studie.

Aan de hand van de methoden en technieken die bij gevalsstudies horen, zijn er crosssector conclusies te trekken uit de gehouden interviews. Krachten en zwaktes die hieruit voortkomen leiden binnen dit onderzoek tot het ontwerp van een raamwerk voor beleidsmakers. Hiermee kunnen zij zelf de weg in slaan naar een cultuur die gebaseerd is op wederzijds kennen, vertrouwen en durf om te dienen.

Naar overzicht