Wat doet EIBE?

EIBE is een ondersteunend instituut en staat in dienst van de betrokken uitvoerende werkmaatschappijen. Essentieel is dat EIBE ervoor zorgt dat de neuzen dezelfde kant op wijzen en dat er synergie kan ontstaan tussen werkmaatschappijen die een ander domein bestrijken. EIBE voert meer in het bijzonder de volgende werkzaamheden uit:

  • Het verrichten van marktonderzoek en branding ten behoeve van de zelfstandig opererende werkmaatschappijen. De naam van EIBE fungeert als paraplu voor de activiteiten die uitgevoerd worden door de betrokken werkmaatschappijen.
  • Het presenteren van het gedachtegoed en aangeboden producten door middel van deze website.
  • Het ondersteunen bij het opstellen van voorstellen voor lesprogramma’s en (contract)onderzoeksvoorstellen. Dit gebeurt door het betrekken van hoogleraren en stafleden uit ons kennisnetwerk.
  • Het inzetten van student-assistenten met als doel hulp en ondersteuning te bieden bij de verschillende (overkoepelende) programma’s, masterclasses, cursussen en toegepast onderzoek.

EIBE zal drie treden van de zogenoemde Societal Value Valorisation Chain (SVVCⓇ) bestrijken, namelijk de kenniswerkplaats, het contractonderzoek en het contract-onderwijs. Samen zorgen ze voor de kennisbenutting in de maatschappij. EIBE verricht geen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en verzorgt geen initieel onderwijs. Dat is een zaak van de leden van de capaciteitsgroepen in de Erasmus School of Economics.

Onderwijs en overige dienstverlening

Onderzoek en onderwijs

Bekijk welke maatschappijen het onderzoek doen en het onderwijs verzorgen door op onderstaande knop te drukken!

Werkmaatschappijen

EIBE staat in dienst van: